KOOS ON LIHTSAM! (2).png

Missioon:

Meie näeme oma missiooni selles, et tõsta Eestis elavate inimeste füüsilise, vaimse ja sotsiaalse tervise kvaliteeti. Meie leiame, et parima saavutavata tervise kvaliteedi omamine on iga inimese õigus, mis ei sõltu tema poliitilistest vaadetest, veendumustest, religioonist, seksuaal- ja/või sooidentideedist, majanduslikust või sotsiaalsest staatusest

Visioon:​

  • HIV-i riskigruppide esindajad Eestis (MSM, transsoolised, inimesed, kes tarbivad narkootikume, sotsiaalselt kindlustamata inimesed, sekstöötajad, 30-40 aastased heteroseksuaalsed inimesed) omavad mugavat ligipääsu HIV-kiirtestimisele väljaspool raviasutusi, eriti just nendes kohtades, kus antud riskgruppide esindajad kogunevad

  • HIV-i riskigruppide esindajad Eestis (MSM, transsoolised, inimesed, kes tarbivad narkootikume, sotsiaalselt kindlustamata inimesed, sekstöötajad, 30-40 aastased heteroseksuaalsed inimesed), kellel on raskendatud ligipääs HIV- ravile, füüsilise, vaimse või sotsiaalse seisundi, elustiili või stigma, diskrimineerimise tõttu, omavad ligipääsu HIV-ravile muul viisil, mis erineb raskendatud ligipääsust

  • Eesti tervishoiu süsteem ja MTÜ-d, kes töötavad HIV kiirtestimise ja ravisoostumuse tõstmise valdkonnas on teenuste pakkumises partnerid pikaajalises kokkuleppes, mitte lühiajaliste projektide kaudu

  • Eesti tervishoiu süsteemis töötav personal on teadlik MSM, transsooliste ja narkootiliste ainete tarbijate, sekstöötajate vajaduste erisustest ning oskab osutada kvaliteetset teenust, lähtudes nende spetsiifikast

  • Noored (16-24-aastased) on teadlikud HIV ennetusest, testimisest ning ravist ja nad omavad adekvaatset informatsiooni HIV-ga elavate inimeste suhtes, seeläbi vähendades stigmat ja diskrimineerimist